Chris Kraypoels Yab Yum – nu toch echt gekocht

Zo, de kogel is door de kerk, ehh Yab Yum dus. Er was al langer sprake van, maar vanwege een lastig zaakje met justitie duurde het even langer dan gepland. Kraypoel heeft nu dan echt de boel overgenomen, zie de koopakte.
Witwasserij Chris Kraypoel heeft vorige week 3 miljoen neergelegd voor het pand en de naam.

3 miljoen?

Lange tijd werden verschillende bedragen genoemd. Het Parool verhaalde vorig jaar nog hoe voormalig exploitant Heuft de boel verkocht aan Hennie Vittali, de huidige verkoper: “Hij verkocht zijn club voor een ‘veel te lage prijs’, naar verluidt voor een bedrag van vier miljoen euro.”
In datzelfde artikel vertelde Vittali dat hij de boel in 2002 kocht voor 10 miljoen euro.

In april 2010 zette Vittali het pand te koop voor, naar verluidt, 6 miljoen.

In oktober 2010 bood Kraypoel volgens de Telegraaf een bedrag van 4 miljoen.

Voor het pand heeft hij een nieuwe BV opgericht, deze is zo vers dat deze nog niet eens bij de KvK staat geregistreerd. Pentagon Amsterdam BV, volgens de akte wordt deze gevestigd in een huurwoning van Ymere aan de Singel 287, dat is vier pandjes van de Yam Yum vandaan.

Er staan nog wel wat aardige clausules in de koopakte, leest u even mee?

“ONTBINDENDE VOORWAARDEN
In het koopcontract is het volgende bepaald:
De levering geschiedt onder de ontbindende voorwaarden dat:
a. verkoper niet uiterlijk op één juli tweeduizend achttien heeft zorg gedragen voor doorhaling van het strafrechtelijk “ klassiek” beslag welke is gelegd op twee en twintig oktober tweeduizend tien door de Officier van Justitie in het arrondissement Amsterdam, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 3, deel 61165, nummer 191;
b. koper niet uiterlijk op één juli tweeduizend achttien de koopprijs en het verder door hem verschuldigde heeft voldaan op de wijze als hiervoor aangegeven;
c. de aan deze akte gehechte overeenkomsten van overdracht inventaris/roerende zaken, merkenrecht Yab Yum en goodwill niet uiterlijk op één juli tweeduizend achttien zijn ontbonden. Gemelde overeenkomsten alsmede onderhavige levering zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden.
Door het in vervulling gaan van één van deze ontbindende voorwaarden is deze levering van rechtswege ontbonden en keert de eigendom van het verkochte alsdan van rechtswege terug bij de verkoper, tenzij koper en verkoper voor de in de vorige zin gemelde datum schriftelijk anders overeenkomen.”

Ja, het OM heeft nog een beslag op het pand liggen, dat moet er dus voor 2018 vanaf, en anders? Wordt de koop terug gedraaid? Vreemde constructie.

Nog iets meer lezen over de verdachte Kraypoel? Lees even onze eerdere blogs over onze Chris hier en hier.

3 Reacties op Chris Kraypoels Yab Yum – nu toch echt gekocht

  1. En opnieuw panden van St. Donino II (Kraypoel) op de executieveiling:
    3 juni 2013: Patroonsweg 16, Zeewolde http://www.mva-makelaars.nl/veilingx/object.shtml?counter=5307
    17 juni 2013: Winkeldijk 19A, Vinkeveen http://www.mva-makelaars.nl/veilingx/object.shtml?counter=5308
    24 juni 2013: Brink 10, Baarn http://www.mva-makelaars.nl/veilingx/object.shtml?counter=5309

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload