SPOK zegeviert in Rechtbank!

Op donderdag 3 mei 2012, de dag van de persvrijheid, heeft het SPOK
een overwinning gehaald bij de Rechtbank in Amsterdam. Anderhalve week ervoor was het SPOK gedagvaard met als eis verwijdering van een
artikel op haar website. Het artikel zou volgens eiser onnodig grievend zijn, onjuiste informatie bevatten en schade aanbrengen aan zijn bedrijven.
De rechter oordeelde dat het SPOK zich op voldoende (internationale)
bronnen beriep, en nadat eiser ook nog eens eerdere beweringen moest
inslikken, moest de rechter de gevraagde voorziening wel weigeren.
Download de uitspraak.


In de zomer van 2011 publiceerden wij op speculanten.nl een artikel
waarbij wij de gemeente Amsterdam laksheid verweten als het gaat om het toepassen van het Bibob instrumentarium in de Leidsebuurt. Waarom alle aandacht voor gebied 1012 terwijl er in de Leidsebuurt ook heel wat aan de hand is. Een uitgewerkt voorbeeld hiervan ging over de mogelijke link tussen horeca-exploitant Edward Sasson en de veroordeelde XTC crimineel Eddy Sason.

Enige maanden na publicatie ontving het SPOK post van de advocaat van
Edward Sasson, uitbater van Jazz Cafe Alto en Steakhouse Maya in de
Leidsebuurt. Edward eiste verwijdering omdat zoals zijn advocaat beweerde hij de heer Eddy Sason niet kende en nooit zaken met hem gedaan had. Er was geen sprake van welke zakelijke band dan ook, en het hele artikel berustte op aantasting van zijn goede naam en zijn horecabedrijven.

Omdat we de lulligste ook niet zijn hebben we enkele passages in het
oorspronkelijke artikel aangepast. Zo schrapten we bijvoorbeeld de
zinsnede dat Edward en Eddy broers zouden zijn, dat konden we toen nog niet voor 100% bewijzen. Edward eiste desondanks na onze redactionele wijziging dat het stuk alsnog verwijderd werd.

Uiteindelijk hebben wij natuurlijk besloten het artikel niet te verwijderen en zodoende kwam het tot een zitting. Eiser Edward Sasson moest in de rechtszaal wel toegeven dat Eddy Sason wél zijn broer was (het zwarte schaap in de familie) en uit informatie van de Kamer van Koophandel die het SPOK overlegde bleek dat beide broers tot 1982 gedurende enkele jaren gezamenlijk een horecazaak gerund hebben. Oude informatie, maar het haalde Sassons zaak meteen onderuit. Sasson’s advocaat schreef ons nog op 13 januari 2012: ” Voorts is het volstrekt onjuist dat de heer Eddy Sason banden heeft (gehad) met Cafe Alto en Restaurant Maya.”
Dat konden we dus ter zitting meteen weerleggen met die oude info van de KvK uit begin jaren ’80: zowel Eddy als Edward stonden als eigenaren van genoemde horeca ingeschreven. Hoezo nooit zakelijke banden gehad met elkaar??

De door het SPOK gebruikte bronnen voor het gewraakte stuk zijn
verschillende internationale publicaties die eveneens over Eddy Sasson en de Leidsebuurt schreven. De rechter oordeelde dat de publicatie niet
onrechtmatig was.

Als SPOK zijn we natuurlijk blij met de uitspraak waarbij de rechter eis tot
verwijdering heeft afgewezen. Voor ons blog besteden we veel tijd aan
onderzoek. We hebben nu veel tijd en geld moeten steken in een rechtszaak, terwijl we veel liever over de praktijken van speculanten schrijven.

Daarom voor een keer een oproep: als u het werk van het SPOK belangrijk vindt doneer! Uw donatie is welkom op gironummer 111441 tnv Spok.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload